INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123632

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Făurește-ți viitorul! Formarea profesională a romilor din Județul Hunedoara"

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

Asociaţia Pakiv România
derulează proiectul:

“Făureşte-ţi viitorul! – Formarea profesională a romilor din județul Hunedoara”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!